Algemene voorwaarden

Copywriting

Als klant van Redactiebureau ConScript krijgt u het volledige exploitatierecht over de geleverde teksten en foto's. U kan ze naar eigen wens aanpassen en vrij gebruiken in uw eigen publicaties, versturen als persberichten en/of beschikbaar stellen aan partners voor gebruik in hun publicaties.

Het staat u vrij om bij publicatie Redactiebureau ConScript of de naam van de auteur al dan niet te vermelden.

Zodra een tekst aangepast wordt, mag Redactiebureau ConScript of de naam van de auteur niet meer vermeld worden, tenzij hierover concrete afspraken gemaakt werden op basis van de aangepaste tekst.

Bij het uitblijven van betaling op de vervaldag van de factuur vervalt elk exploitatierecht op de geleverde teksten, foto's en delen ervan.

Hoewel Redactiebureau ConScript zich engageert om degelijke, duidelijke en doelgerichte teksten te schrijven, neemt het geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geleverde teksten, noch naar inhoudelijke accuraatheid, noch naar taalkundige correctheid, noch naar commerciŽle doeltreffendheid.

Online marketing

Wat we voor Productivity.be schrijven mag niet zomaar worden overgenomen, tenzij daar specifieke afspraken rond gemaakt zijn. Dat houdt in dat voor het verlenen van exploitatierecht een vergoeding gevraagd wordt die in lijn ligt met onze copywriting tarieven.

Productivity.be heeft ten alle tijden het recht om de publicatie van artikels, persberichten en/of illustraties te weigeren als ze niet passen in onze redactionele missie of onze inspanningen inzake SEO. Dat houdt in dat een opdracht die bedoeld was voor publicatie op Productivity.be eventueel geannuleerd kan worden, of dat een tekst in overleg uiteindelijk als een copywriting product beschouwd wordt.


Contact

Redactiebureau ConScript
Hulstsestraat 10
B-2431 Veerle-Laakdal

Erwin Vanvuchelen
+32 (0)475 64 99 34
erwin@conscript.be
erwinvanvuchelen
twitter.com/evanvuchelen
linkedin.com/in/erwinvanvuchelen